یا امام زمان عج ادرکنی
مذهبی
درباره اوتاد و ابدال و نجبا

درباره اوتاد

اوتاد: میخ ها ، ستون ها ، پیشوایان و بزرگان طریقت و پیشوایانی که در پارسایی و خداپرستی بسیار ثابت قدم و استوار باشند. در اصطلاح‌ متصوفه‌ به‌ کسانى‌ گفته‌ مى‌شود که‌ در سلسله‌ مراتب‌ اولیا مقامى‌ فروتر از قطب‌ و امامان‌ و افراد، و فراتر از ابدال‌ و ابرار و اخیار دارند.

بعضی اوتاد را ۴ ، ۷ ، ۳۰ و ۴۰ تن دانسته اند.

در اصطلاح عرفان اوتاد چهار تن هستند که در چهار جهت دنیا که به منزله چهار رکن عالم می باشند و همواره در جهان پاینده هستند و در صورت مرگ یکی از اوتاد ،‌ فرد دیگری جانشین وی می گردد.

♦بدیشان گرفته ست عالم شکوه♦                  ♦که اوتاد عالم شدند این گروه

 

http://outad.ir/about

اوتاد در اصطلاح متصوفه گروهی از اولیأاﷲ هستند که از حیث رتبه از اقطاب فروتر و از دیگر رتب برترند. رجوع به وتد در همین لغت نامه شود.

http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-d758b7db014f4dc190443c290bdf3695-fa.html

عدد هفت عدد مقدسي مي باشد و هفت هاي بسياري وجود دارد:
هفت آسمان
هفت شهر عشق
هفت صفت
هفت مسلك
هفت دركات
هفت وادي اوتاد، در اصطلاح متصوفه به كسانى گفته مى‌شود كه در سلسله مراتب اوليا مقامى فروتر از قطب و امامان و افراد، و فراتر از ابدال و ابرار و اخيار دارند. اوتاد در لغت به معنى ميخهاست‌. در قرآن كريم از كوهها به عنوان اوتاد ارض ياد شده است (نبأ/78/7) كه در كتب روايات آن را به گروههاي مختلف اوليا تعبير و تفسير كرده‌اند. در روايات شيعه واژة اوتاد گاه به پيامبر(ص‌) و ائمة دوازدهگانه (ع‌) و گاه به گروهى از اوليا اطلاق شده است كه در سلسله مراتب ابدال و عبّاد و سيّاح قرار دارند و از محبوب‌ترين بندگان خدا هستند.

................

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AF

 

 

 

در سایت http://www.salehin.com/fa/mojtahedi/hekayat/index.htm

................................

درباره ابدال و نجبا

ب) ابدال
2. گروه‌هاي مختلف ياران امام مهدي(عليه‌السلام)
در رواياتي که از پيامبر اکرم(ص)‌ نقل شده،‌ ويژگي‌هاي متعددي براي ابدال برشمرده شده است که از آن جمله مي‌توان به راضي بودن به قضاي خداوند، صبر بر محارم خدا، خشمگين شدن براي خدا، بخشش و گذشت، احسان به کساني که در حقّ آنها بد کرده‌اند، مواسات، جود و سخا و خيرخواهي اشاره کرد.17
در يکي از اين روايات ابن مسعود از پيامبر گرامي اسلام(ص) چنين نقل مي‌کند:
"پيوسته چهل نفر از امت من هستند که قلب‌هايشان همانند قلب حضرت ابراهيم است. خداوند به وسيله آنها بلاها را از اهل زمين دور مي‌گرداند که به آنان ابدال گفته مي‌شود. سپس رسول خدا فرمود: بدانيد که اينان هرگز اين مقام را از خواندن نماز و گرفتن روزه و پرداخت صدقه به دست نياوردند. عرض کردند: اي رسول خدا! پس به چه چيز به اين مقام رسيدند؟ پيامبر فرمود: "به وسيله جود و بخشش و خيرخواهي براي مسلمانان." 18
همچنين در مورد جايگاه و مرتبه ابدال گفته‌اند:
"ابدال از نظر مراقبه، در مرتبه‌اي پايين‌تر از اوتاد قرار دارند و گاه از آنان غفلت سر مي‌زند، ولي با ياد کردن [از خدا] آن را جبران مي‌کنند. و عمداً از آنها گناهي سر نمي‌زند."19

گفتني است در مورد تعداد ابدال روايات متفاوتي نقل شده است. حداقل تعداد نقل شده در روايات سي نفر و حداکثر آنها هشتاد نفر است.20

ج) نجبا
نجبا جمع "نجيب" در لغت به معناي مردمان نجيب و اصيل و بزرگزاده و گرامي گوهر است و در اصطلاح صوفيه بر چهل مرد که مأمور اصلاح احوال مردم و حمل اثقال آنها و متصرف در حقوق خلق هستند، اطلاق مي‌شود.21
در "فرهنگ معارف اسلامي"22 و "دايرة المعارف معارف و معاريف"23 نيز بر همين معنا تاکيد شده است.
نجبا از نظر جايگاه و مرتبه معنوي در درجه‌اي پايين‌تر از ابدال قرار دارند.24
"گفته شده است: هرگاه يکي از اوتاد چهارگانه کم شود، يک نفر از گروه چهل نفره(ابدال) جانشين او مي‌شود. و هنگامي که يک نفر از گروه چهل نفره کاسته شود، فرد ديگري از گروه هفتاد نفره(نجبا) به جاي او قرار مي‌گيرد. و اگر يکي از گروه هفتاد نفره از دست برود، به جاي او کسي از گروه سيصد و شصت نفره (صالحان) گذاشته مي‌شود. و در صورتي که يکي از اين گروه سيصد و شصت نفره کم شود، شخصي از ساير مرد جايگزين او مي‌شود."

http://www.etedaldaily.com/1389/4/1/Etedal/1601/Page/4

 

 

http://hameshehazer.blogfa.com

 

[ دوشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۹ ] [ 15:29 ] [ ن.غ ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ
ایران رمان